Medisinsk Yogaterapi

Når du kommer til Medisinsk Yogaterapi, vil du få et skreddersydd yogaprogram, der yogaøvelser og meditasjon er tilpasset deg og dine behov.

Bestilling: 
Borre  Tønsberg

SKREDDERSYDD YOGAPROGRAM FOR DEG
Når du kommer til Medisinsk Yogaterapi, vil du få et skreddersydd yogaprogram, der yogaøvelser og meditasjon er tilpasset deg og dine behov. Vi tar utgangspunkt i der du er akkurat nå gjennom en kartleggingssamtale. Dine ønsker, styrker og utfordringer vil legge grunnlaget for yogaprogrammet, som du helt eller delvis kan praktisere hjemme. 


FORSKNINGSBASERT
Som yogaterapeut har vi fokus på det enkelte mennesket, der helse og velvære står sentralt. Sett ut fra et yogaperspektiv er det når vi er i balanse at vi oppnår god helse, har overskudd og finner glede i livet. Medisinsk Yoga har gjennom forskning vist å ha gode målbare effekter både fysisk, mentalt og emosjonelt.

MEDISINSKE YOGATERAPEUTER
Alle Medisinske yogainstruktører har medisinsk grunnutdanning. Medisinske Yogaterapeuter har i tillegg 1 1/2 år med videreutdanning, der man bl.a. har hatt et dypere fokus på den terapeutiske siden av yogaen.

ANDRE PRIVATE YOGATIMER
Ellers kan du bestille en hvilken som helst privat yogatime ut fra vårt program, etter ditt ønske: Medisinsk yoga, Ashtanga yoga, Klassisk yoga, Yinyoga eller Gravidyoga.