• Beskrivelse
   Sted
   Varighet
   Priser
   Annet
  • 1 kurs, 60 min
   Varmtvanns bassenget
   10 uker
   2180
   høsten 2023
  • 1 kurs, 75 min
   Alle steder
   9 uker
   2225
   høsten 2023
  • 1 kurs, 75 min
   Alle steder
   12 uker
   2780
   høsten 2023
  • 1 kurs, 85 min
   Alle steder
   12 uker
   2950
   høsten 2023
  • 2 kurs i uka
   Alle steder
   30 % på kurs nr 2
  • Drop-in 60 min
   Alle steder
   pr gang
   250
   Minus 30% for yogakurs deltakere Vestfold Yoga
  • Drop-in 75 min
   Alle steder
   pr gang
   265
   Minus 30% for yogakurs deltakere Vestfold Yoga
  • Drop-in 85 min
   Alle steder
   pr gang
   275
   Minus 30% for yogakurs deltakere Vestfold Yoga
  • PT yoga pr pers
   Studio og online
   90 min
   1190 - hver 5.time 50% rabatt
   2 personer: 755 på hver. Familie og venner (3-5 pers): 560 på hver i studio
  • PT yoga pr pers
   Studio og online
   75 min
   1080 - hver 5. time 50% rabatt
   2 personer: 670 på hver. Familie og venner (3-5 pers): 500 på hver i studio
  • PT yoga pr pers
   Studio og online
   60 min
   970 - hver 5. time 50% rabatt
   2 personer: 590 på hver. Familie og venner (3-5 pers): 445 på hver i studio
  • MediYoga terapi 1.gang
   Borre
   90 min+
   1390 - hver 5.time 50% rabatt
  • MediYoga terapi 2.gang
   Studio og online
   75 min
   1080 - hver 5.time 50% rabatt
  •  

   Kurs alle stedene hos Vestfold Yoga kan kombineres for flerkurs-rabatter.

   ******

   KURS ELLER DROP-IN
   Når du betaler for kurs, så har du fast plass på kurset. Kursplassen er personlig. Dersom du vil benytte drop-in, så er det mulig på kurs med ledig plass. Drop-in betales med Vipps til tlf 97470506.

   AVTALE OM DELBETALING 
   Betaling for kurs på minimum 10 ganger kan delbetales. Ta kontakt for avtale om delbetaling. Kr 75 legges til hver delbetaling.

   RABATTER - Gi beskjed ved påmelding!
   Student-rabatt: Studenter under 30 år får 30 % rabatt på alle ordinære kurs. Kan ikke kombineres med andre rabatter. ID-kort må vises frem. Gjelder ikke Vamtvannsbassenget.
   Familie-rabatt: Deltakere i samme familie og husstand får 15 % rabatt på alle ordinære kurs. Kan ikke kombineres med andre rabatter. Gjelder ikke Varmtvannsbassenget.
   Honnør-rabatt: Pensjonister og uføre gis 10 % rabatt på formiddagskurs som varer minimum 12 uker. Kombineres ikke med andre rabatter. 
   2-kurs rabatt: 30 % på kurs nr. 2 (rimeligste kurset). Gjelder ikke Varmtvannsbassenget.

   PÅMELDING / AVMELDING / BETALING TIL KURSENE 
   Dersom faktura er sendt ut, vil avmelding senere enn 4 uker før kursstart medføre et administrasjonstillegg/depositum på 10 % av ordinær kursavgift. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart, må 20 % av ordinær kursavgift betales. Avmelding senere enn 5 dager før kursstart, medfører at hele det fakturerte kursbeløpet må betales. Tillegget er i samsvar med Forbrukerrådets anbefalinger. Ved levering av legeattest er du berettiget til å få tilbake kursbeløpet, fratrukket et ekspedisjonsgebyr og drop-in betaling for de ukene som har gått før avmeldingen. Skifte fra et kurs til et annet kan gjøres underveis, dersom ledig plass på kurset du vil skifte til. Administrasjonskostander for skifte av kurs er kr 350 inntil to uker etter sesongstart. Det er altså gratis å skifte kurs til og med to uker etter kursstartuka, hvis ikke annen avtale er gjort. Faktura for kurs sendes på mail eller på annen måte etter avtale. Påmelding til andre kurs, helgekurs el.l. kan ha andre påmeldings- eller betalingsbetingelser.

   AVLYSTE PRIVATE TIMER ELLER DROP-IN TIMER
   Bestilling av private timer og drop-in må avbestilles minimum 24 timer før dersom man skal slippe å betale for timen, uansett grunn. 

   BONUS:
   * Du får 50% rabatt på hver 5.te privattime innenfor 1 år

   AVLYSNING AV KURS
   Vestfold Yoga forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere. Dersom du da ikke ønsker å delta på et annet kurs, vil innbetalt kursavgift bli refundert i sin helhet til betalingskontoen.

   Det tas forbehold om forskyvninger/utsettelse av kurs ved uforutsette hendelser og sykdom. Vestfold Yoga tar ikke ansvar for katastrofer, pandemier etc som er utenfor vår kontroll og som gjør at vi må stenge. Vi vil i slike tilfeller utsette kurs i den grad det lar seg gjøre og forsøke å følge opp våre deltakere på andre måter, f.eks med videoer og onlineyoga.