• Beskrivelse
   Sted
   Varighet
   Priser
   Yogakurs- deltakere*
  • 1 kurs, 75 min
   Tønsberg
   8 uker
   1450
  • 1 kurs, 75 min
   Borre
   12 uker
   2150
  • 1 kurs, 75 min
   Alle steder
   14 uker
   2500
  • 1 kurs, 90 min
   Alle steder
   14 uker
   2650
  • 2 kurs i uka
   Alle steder
   12-14uker
   15 % på alt
  • 3 kurs i uka
   Alle steder
   12-14 uker
   20 % på alt
  • 10 klipp
   Alle steder
   6 mndr.
   1900
   10 % rabatt*
  • 5 klipp
   Alle steder
   6 mndr.
   1025
   10 % rabatt*
  • Drop-in
   Alle steder
   220
   10 % rabatt*
  • Sesong kort
   Alle steder
   6 mndr.
   4800
  • Privat yoga pr. pers.
   Tønsberg Borre
   75 min
   800
  • Privat yoga pr. pers.
   Tønsberg Borre
   60 min
   750
  • MediYoga terapi 1.gang
   Tønsberg Borre
   90 min
   950
  • MediYoga terapi 2.gang
   Tønsberg Borre
   75 min
   850
  • Coaching
   Tønsberg Borre
   60 min
   800
  • Yoga massasje
   Tønsberg Borre
   90 min
   1250
  • NB! Kurs hos de tre studioene til Vestfold Yoga, Tønsberg, Borre og Holmestrand, kan kombineres for flerkurs-rabatt og alle kort.

   KURS, DROP-IN, KLIPP ELLER SESONGKORT: Når du betaler for kurs, så har du fast plass på kurset. Kursplassen er personlig. Dersom du vil benytte drop-in eller klippekort, så er det mulig på rene drop-in-klasser og kurs med ledig plass. Sesongkortet kan benyttes på kurs med ledig plass. For bruk av alle kort og drop-in gjelder: Send bestilling via nettsidene eller til tlf. 97470506 senest samme dag før kl. 16 eller senest dagen før ved formiddagstimer. Du får svar om plass senest 1 time før klassen starter, dersom ikke annet er avtalt. Klippekort og sesongkort er personlig og gjelder 6 mndr. 

   AVTALE OM OPPDELING AV BELØP: Betaling for kurs på minimum 8 ganger kan deles i 2 rater. Pristillegg kr 100,- pr delbetaling. Gi beskjed om dette ved påmelding. Drop-in bestilles og betales til konto på forhånd eller senest to dager etter timen. Klippekortet betales i sin helhet før første gang du bruker det. 


   RABATTER - Gi beskjed ved påmelding!
   Student-rabatt: Ungdom under 18 år og heltidsstudenter får 15 % rabatt på alle ordinære kurs og klippekort. Kan ikke kombineres med andre rabatter. ID-kort eller bevis på at du er heltidsstudent tas med på første treningstime.
   Honnør-rabatt: Pensjonister og uføre gis 15 % rabatt på formiddagskurs som varer minimum 10 uker. Bevis tas med på 1.trening. Kombineres ikke med andre rabatter.
   Familie-rabatt: 15 % på kurs som varer minimum 10 uker. Kombineres ikke med andre rabatter.

   KLIPPEKORT BEHANDLINGER:
    Avtale kan gjøres basert på ulike typer behandlinger, behandling i studioet eller andre steder.

   PÅMELDING / BETALING TIL KURSENE: Dersom faktura er sendt ut, vil avmelding senere enn 4 uker før kursstart medføre et administrasjonstillegg/depositum på 10 % av ordinær kursavgift. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart, må 20 % av kursavgiften betales. Avmelding senere enn 5 dager før kursstart, medfører at hele kursbeløpet må betales. Tillegget er i samsvar med Forbrukerrådets anbefalinger. For beløpet som er forfalt til betaling/betalt gjelder dette: Ved levering av legeattest er du berettiget til å få tilbake kursbeløpet, fratrukket  et ekspedisjonsgebyr og drop-in betaling for de gangene man har deltatt. Skifte fra et kurs til et annet kan gjøres underveis, dersom ledig plass på kurset du vil skifte til. Administrasjonskostander for skifte av kurs er kr 200 etter sesongstart, ellers er det gratis å skifte kurs før kursstartuka. Faktura for kurs sendes på mail eller på annen måte etter avtale. Betaling til bankkonto nr. 9722 13 97227. Påmelding til andre kurs, helgekurs el.l. kan ha andre påmeldings- eller betalingsbetingelser.

   PÅMELDING/BETALING DROP-IN OG TIMEBESTILLINGER: Bestilling av enkelttimer, drop-in, bruk av klippekort og behandlinger må avbestilles minimum 24 timer før dersom man skal slippe å klippe eller betale for timen. Tapte timer kan tas igjen på andre kurs innenfor kursperioden med et tillegg på kr 100 pr yogatime for administrasjon, og er bindende etter kl 16.00 på kveldstimer og etter kl 20.00 på formiddagstimen dagen etter.

   AVLYSNING AV KURS:
   Vestfold Yoga forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere. Dersom du da ikke ønsker å delta på et annet kurs, vil innbetalt kursavgift umiddelbart bli refundert i sin helhet til betalingskontoen.

   Det tas forbehold om forskyvninger/utsettelse av kurs inntil 2 uker ved uforutsette hendelser og sykdom, dersom vi ikke finner vikar for instruktøren.