• Beskrivelse
   Sted
   Varighet
   Priser
   Yogakurs- deltakere*
  • 1 kurs, 75 min
   Alle steder
   7 uker
   1480
  • 1 kurs, 90 min
   Alle steder
   7 uker
   1560
  • 1 kurs, 75 min
   Alle steder
   8 uker
   1640
  • 1 kurs, 90 min
   Alle steder
   8 uker
   1720
  • 1 kurs, 90 min
   Borre
   10 uker
   2050
  • 1 kurs, 75 min
   Alle steder
   12 uker
   2350
  • 1 kurs, 75 min
   Alle steder
   14 uker
   2650
  • 1 kurs, 90 min
   Alle steder
   14 uker
   2800
  • 2 kurs i uka
   Alle steder
   10-14uker
   15 % på alt
  • 3 kurs i uka
   Alle steder
   10-14 uker
   20 % på alt
  • Drop-in kort 10 ggr
   Alle steder
   6 mndr.
   2100
   30 % rabatt*
  • Drop-in kort 5 ggr
   Alle steder
   6 mndr.
   1125
   30 % rabatt*
  • Drop-in
   Alle steder
   240
   30 % rabatt*
  • PT yoga pr pers
   Alle steder
   90 min
   950
  • PT yoga pr pers
   Alle steder
   75 min
   850
  • PT yoga pr pers
   Alle steder
   60 min
   750
  • MediYoga terapi 1.gang
   Alle steder
   90 min
   1050
  • MediYoga terapi 2.gang
   Alle steder
   75 min
   900
  • Coaching, reading
   Alle steder
   60 min
   800
  • Yoga massasje
   Borre
   90 min
   1390
  • Healing massasje
   Borre
   75 min
   1190
  • Massasje
   Borre
   60 min
   990
  • NB! Kurs hos studioene til Vestfold Yoga, Borre og Holmestrand, kan kombineres for flerkurs-rabatt og alle kort.

   KURS, DROP-IN, ELLER DROP-IN KORT: Når du betaler for kurs, så har du fast plass på kurset. Kursplassen er personlig. Dersom du vil benytte drop-in eller drop-in-kort, så er det mulig på rene drop-in-klasser og kurs med ledig plass. For bruk av kort og drop-in gjelder: Send bestilling via nettsidene eller til tlf. 97470506 senest samme dag før kl. 16 eller senest dagen før ved formiddagstimer. Du får svar om plass senest 1 time før klassen starter, dersom ikke annet er avtalt. Kortet er personlig og gjelder 6 mndr. Ubrukte ganger etter dette kan ikke brukes og blir ikke refundert. 

   AVTALE OM OPPDELING AV BELØP: Betaling for kurs på minimum 8 ganger kan deles i 2 rater. Pristillegg kr 100,- pr delbetaling. Gi beskjed om dette ved påmelding. Drop-in bestilles og betales til konto på forhånd eller senest to dager etter timen. Klippekortet betales i sin helhet før første gang du bruker det. 


   RABATTER - Gi beskjed ved påmelding!
   Student-rabatt: Ungdom under 18 år og heltidsstudenter får 15 % rabatt på alle ordinære kurs og klippekort. Kan ikke kombineres med andre rabatter. ID-kort eller bevis på at du er heltidsstudent tas med på første treningstime.
   Honnør-rabatt: Pensjonister og uføre gis 15 % rabatt på formiddagskurs som varer minimum 10 uker. Bevis tas med på 1.trening. Kombineres ikke med andre rabatter.
   2-kurs rabatt: 15 % på begge kurs med varighet 10-14 uker. Når det ene har kortere varighet enn 10 uker, får du 15 % på det korteste kurset.
   3-kurs rabatt: 20 % på alle tre med varighet 10-14 uker. Når det ene har kortere varighet enn 10 uker, får du 20 % på det korteste kurset og 15 % på de to andre.

   KLIPPEKORT BEHANDLINGER:
    Avtale kan gjøres basert på ulike typer behandlinger, behandling i studioet eller andre steder.

   PÅMELDING / AVMELDING / BETALING TIL KURSENE: Dersom faktura er sendt ut, vil avmelding senere enn 4 uker før kursstart medføre et administrasjonstillegg/depositum på 10 % av ordinær kursavgift. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart, må 20 % av ordinær kursavgift betales. Avmelding senere enn 5 dager før kursstart, medfører at hele det fakturerte kursbeløpet må betales. Tillegget er i samsvar med Forbrukerrådets anbefalinger. Ved levering av legeattest er du berettiget til å få tilbake kursbeløpet, fratrukket  et ekspedisjonsgebyr og drop-in betaling for de ukene som har gått før avmeldingen. Skifte fra et kurs til et annet kan gjøres underveis, dersom ledig plass på kurset du vil skifte til. Administrasjonskostander for skifte av kurs er kr 200 etter sesongstart, ellers er det gratis å skifte kurs før kursstartuka, hvis ikke annen avtale er gjort. Faktura for kurs sendes på mail eller på annen måte etter avtale. Betaling til bankkonto nr. 9722 13 97227. Påmelding til andre kurs, helgekurs el.l. kan ha andre påmeldings- eller betalingsbetingelser.

   PÅMELDING/ AVMELDING / BETALING DROP-IN OG TIMEBESTILLINGER: Bestilling av enkelttimer, drop-in, bruk av klippekort og behandlinger må avbestilles minimum 24 timer før dersom man skal slippe å klippe eller betale for timen. Kursdeltakere får 30 % rabatt på drop-in og klippekort, som må benyttes i samme periode som kurset varer.

   AVLYSNING AV KURS:
   Vestfold Yoga forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få deltakere. Dersom du da ikke ønsker å delta på et annet kurs, vil innbetalt kursavgift umiddelbart bli refundert i sin helhet til betalingskontoen.

   Det tas forbehold om forskyvninger/utsettelse av kurs inntil 2 uker ved uforutsette hendelser og sykdom, dersom vi ikke finner vikar for instruktøren.