Tønsberg høst 2018 uke 35-50 - Påmelding senest 15.juni gir 10 % rabatt!

Mandag

Medisinsk yoga
MediYoga
Anne Berit
18.15-19.30
Kurs 14u
Drop-in
Bestilling Tonsberg

Ashtanga yoga 1-2
Anne Berit
19.45-21.15
Kurs 14u
Drop-in
Bestilling Tonsberg

Tirsdag

Medisinsk yoga
MediYoga
Anne Berit
11.00-12.15
Kurs 14u
Drop-in
Bestilling Tonsberg 

Ashtanga yoga 1-2
Anne B/Trude
18.15-19.45
Kurs 14u
Drop-in
Bestilling Tonsberg

Yin yoga
Anne B/Trude
20.00-21.15
Kurs 14u
Drop-in
Bestilling Tonsberg

Onsdag

Medisinsk yoga
MediYoga
Anne B/Elin
10.30-11.45
Kurs 14u
Drop-in
Bestilling Tonsberg

Ashtanga ledet 1
Anne Berit m.fl.
16.00-17.00
Drop-in
Neste: 29.aug
Påmeld før 12.00
Bestilling Tonsberg

Medisinsk yoga
MediYoga
Trine
18.30-19.45
Kurs 14u
Drop-in
Bestilling Tonsberg

Torsdag

Medisinsk yoga
MediYoga

17.00-18.15
Kurs 14u fra uke 35
Drop-in
Bestilling Tonsberg

Yin yoga
Trude
18.30-19.45
Kurs 14u
Drop-in
Bestilling Tonsberg

Ashtanga yoga 1
Trude
20.00-21.15
Kurs 14u
Drop-in
Bestilling Tonsberg

 

Fredag/Lørdag

Ashtanga Mysore
Fredags drop-in
Anne Berit m.fl.
16.00-18.00
Kom når du vil før 17.00
Neste: 7.sep
Påmeld før 12.00
Bestilling Tonsberg

Ashtanga ledet 1-2
Lørdags drop-in
Anne Berit m.fl.
11.00-12.30
Neste: 26.mai
Påmeld før fre 20.00
Bestilling Tonsberg