Borre Yoga Studio våren 2021 uke 2-18. Kursdeltakere får gratis onlineyoga.

Mandag

Yin yoga
Anne Berit
16.30-17.45
Kurs 14u fra 11.1

Borre bestilling

MediYoga (medisinsk)
Anne Berit
18.15-19.30
Kurs 14u fra 11.1
Borre bestilling

Klassisk yoga 1
Anne Berit
20.00-21.15 
Kurs 14u fra 11.1
3 ledige plasser
Borre bestilling

Tirsdag

MediYoga (medisinsk)
Anne Berit
10.30-11.45
Kurs 14u fra 12.1
3 ledige plasser
Borre bestilling

Ashtanga yoga 1-2
Anne Berit
19.30-21.00
Kurs 14u fra 12.1
Borre bestilling

Onsdag

MediYoga (medisinsk)
Anne Berit
10.30-11.45
Kurs 14u fra 13.1
Borre bestilling

Yin yoga
Anne Berit
17.15-18.30
Kurs 14u fra 13.1
1 ledig plass
Borre bestilling

Klassisk yoga 1-2
Anne Berit
19.00-20.30
Kurs 14u fra 13.1
1 ledig plass
Borre bestilling

 

Torsdag

*PT-yoga 
*Yogaterapi

*Yogamassasje 
*Intuitiv coaching

Anne Berit
10.30-14.30
Borre-bestilling

MediYoga (medisinsk)
Vidar
17.15-18.30
Kurs 10u fra 14.1
Borre bestilling

Fre-lør-søndag

*PT-yoga 
*Yogaterapi

*Yogamassasje 
*Intuitiv coaching

Anne Berit

10.30-15.30 (fredag)
Borre-bestilling

Lørd 6.februar 2021:
MediYoga Kidz 1-dags barneyogautdanning
Midgard Vikingsenter
Anne Berit
10.00-17.00
Les: 
Mediyoga.com